Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 77

te bewaaren , doeg hij Londen tot eene Handelplaats voor. De Staaten repten in hun antwoord niets van den Prins van Oranje; doch gaven te kennen, dat zij al te nauwe Verbintenisfen met andere Mogenhedeu hadden aangegaan, om ergens anders, dan in eene onzijdige*Plaats, te handelen. Carel de li. liep in een ander uiterde, en doeg den Haag voor. Maar deeze aanbieding , hoe agting betoonende in ichijn, bleek, in de daad, een looze en gevaarlijke valdrik te zijn, gefpannen , om , door der Engelfehen invloed op verfcheide Leden der Hooge Regeeringe, de Staaten te bevveegen, om zich van Frankrijk aftefcheiden, en afzonderlijk met Engeland den Vrede te duiten, waar uit verandering in de Regeering en de verheffing des Prinfen van Oranje te wagten Rondt. Ook ontdekte men naderhand , dat iemand uit de Regeering van deezen Staat, het Huis van Oranje toegedaan, Carel den II. den voordag , om in den Haage te handelen, in den mond gelegd hadt. Dezelve werd verworpen, en, naa veeloverleggens. Breda ten Handelplaatze uitgekoozen (*).

Naardemaal de benoeming der Gevolmagtigden, van wegen het Gemeenebest, aan de Algemeen Staaten ftondt, gefchiedde ze niet tot genoegen vai de Tegenftadhouderfche Partij, noch van de Fran fchen. Vijf werden 'er aangedeld , Adolp Hendrii

Rip

(*) Aitzema, VI. D. bl. 4.9.14' 17. 23.25.27.41.240 241. d'Estrades, V.p. 3. 8. s<5. 41. 43. 54» 55«X17 124. 1415. 147' i7*«

Staats-

keg erring*

Gevol: magtig-

den be' noemd.

Sluiten