Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

eins.

Ripperda tot Beurze, Hieronymus vanBeverningk , Pieter de Hybert , Allart Pieter Jon-

gestal en L-udolf VAN TjAKDA van sterrenburg. De vier eerstgemelden ftonden bekend voor Vijanden van de Witt , en openbaare Vrienden van het Huis van Oranje. De Koning van Frankrijk was zeer gebelgd over deeze keuze. Als hij geen kans zag, hierineenige verandering te maaken, troostte hij zich met het denkbeeld, dat hij zich van deezePerfoonen kon bedienen tegen den RaadpenOonaris , dien hij dagt, dat deezen Oorlog zogt te rekken, om Frankrijk de gelegenheid en de magt te beneemen van de wapenen te kunnen voeren,in de Spaanfche Nederlanden. Het blijkt niet , dat deeze benoeming den Raadpsnfionaris eenigzins ontrustte , dewijl hij zich verliet op de Staaten van Holland , zonder wier toeIremming hij wist, dat geen befluit kon genomen worden. Lodewjjr de XIV. beftemde tot Gevolmagtigden den Giaaf d'Estrades en Mr. Courtin; de Koning van Deenemarken Paulus Klinkenberg en Pieter Ciiarisius. De Gevolmagtigden van Engeland waren Denzil Hollis en Henry Conventey ; de Zweedfchen George Flemming, Christoffel Delphicus en Pieter Julius Cojet. 't Verwijlde lang, eer de Engelfehen en Zweedfchen opdaagden ; doch men ving desniettegenliaande de voorbereidende Onderhandelingen met het begin van Bloeimaand aan (*).

De

(*) Aitzema, VI.D. bl. 29. b'Estrades, V. p. 157.

J78'

Sluiten