Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 79

De Staaten deeden terflond voorflagen, die zeer billijk en gefehikt waren, om het fluiten des Vredes verdrags te verhaasten. Zij eischten, dat dezaaken hertleld zouden worden op den ouden voet, opwelken zij geweest waren vóór den Oorlog , of dat elk der Partijen zou blijven in 't bezit van 't geen hij vóór en geduurende den Oorlog verkreegen hadt. Carel de II. nam deezen laatften voorflag aan, met uitzondering van de woorden vóór den Oorlog. Hij vorderde, diensvoigens , de wedergave der twee Schepen la Bonne Fortune en la Bonne Efperance. welks aanhouden ten voorwendzel des Oorlogs ge diend hadt; bovenal ëischte hij het Mand Pouleron, De Staaten hadden geene neiging altoos, om den En gelfchen één der Molukfche Eilanden afteftaan, wel ke dat trots en indringend Volk eene deur zou ope nen, om deel te neemen in den Handel der rijk Voortbrengzelen van Eilanden, welken, met uitflui ting van alle anderen, te drijven, zo zeer hun be lang was. Zij weigerden die overgave völftrékt; be weerende, dat zij dit Eiland , geduurende den Ooi log , vermeefterd hadden. De Engelfehen hielde ftaande, dat de wedergave, fchoon bedongen in ht Verdrag des jaars MDCLXII, niet gedaan was. H waarfchijnlijkfte, te midden van deeze tegeuftrijdei de verzekeringen , is , dat de Hollanders aan h Verdrag van 't jaar MDCLXII. voldeeden, meth Eiland te verlaaten, maar dat zij, de Plantadien c

h

178. 205. 206. 2B2. De Gliciie , p- 219. 378.

Staats. Regbe»

RING.

Verfchillen tusfchen de Engelfehen en de Staaten.

tl t :t 1:t

3t

'P et

Sluiten