Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRegee»

ring.

go GESCHIEDENIS

het zelve dermaate vernield, de vaart der waards zo' lastig , en het verblijf zo ongemaküjk gemaakt hadden , dat de Engelfehen, zints het einde des laat-

ften Oorlogs, 'er geene Vastigheid vestigden.

De Staaten, bedagt op de belangen huns Koophandels , begeerden eene verandering in het negende lid van het Verbond des jaars MDCLXII, om daar door de klem te verbreeken van de Acte der Scheepvaart ten tijde van Cromwell gemaakt, welke zoveelnadeels aan den Handel deezer Gewesten toebragt. Dan hun werd onder 't oog gebragt, dat men geen Oppermagtigen Staat het regt kon betwisten, om, ten alien tijde , binnen het eigen Gebied , zodanige fchikkingen op den Koophandel te maaken , als dezelve nut en noodig keurde. De Staaten, bemerkende, dat geen Verdrag de Engelfehen hier in paaien kon zetten, lieten dit vaaren. Doch, omwisferfpel te fpeeien ten opzigte van het Eiland Fouleron, hielden zij zich vast aan den eisch op de bemagtigingen , vóór en geduurende den Oorlog gemaakt. Zij toonden zich te onbuigzaamer, om dat de Franfchen de partij der Engelfehen fcheenen te trekken: en in de daad de beide Vonten begonnen eene geheime verdandhouding (*). ■— Deeze en andere gefchil. len, met welker vermelding wij den Leezerniet willen ophouden, fcheenen langen tijd te zullen duuren, zo niet de geheele Onderhandeling vrugtloos te doen eindigen ,

(*) b'Estrades , V. p. 179. Kasnage, I. p. 803, Brieven van van Beuningen, 22 en 29 April.

Sluiten