Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

king.

Inhoud Van den Breda-

fchen Vrede»

ken. De Commandeurs van z v n Brandfchepen, die dezelven zo wel tot afbreuk van den Vijand befleed hadden, ontvingen den daar op geltelden Eereprijs (»).

D -eze vreugdbetooningen, deeze eertekenen van 'e goedkeuring , waren zeer rechtmaatig, aangemerkt de voordeelen, die de Ferèénigde Gewesten bij deezen Vrede bedongen. Elk der Krijg gevoerd hebbende Volken behieldt de Landen en Plaatzen, toen in bezit. De Staaten , gevolglijk, het Eiland Pouieron , van zo veel aangelegenheid voor den Handel op de Molukfche Eilanden , als mede Suriname, door de Zeeuwen, in deezen Oorlog, op de En-

gelfchen, veroverd. De beide Volken beloofden

elkander bijteftaan , indien iemand het mogt onderneemen, den Vrede van den eenen of anderen Staat te verftooren. — De Engelfehen behielden de eer hunner Vlagge op de Brittannifche Zee'èn. Zij deeden afdand van alle eifchen , ten voorwendzel van den Oorlog gebezigd. Zij lieten, bij een afge¬

zonderd punt , iets vallen van de zo veel ongenoegen verwekkende A&e der Scheepvaart des jaars MDCLI; volgens hetzelve zou 't den ingezetenen der Ferèénigde Gewesten vrijftaan, met hunne Schepen in Engeland te brengen allerlei Vrugten , Gewasfen en Handwerken van Hoog- en Neder-Duitschland, welken, doorgaans, gemakshalve , ten Lande, of langs de Rivieren, door het Gebied van den

Fer-

(*) Brandt, Leer en van de Ruiter, bl. 5S3. Cop.

Sluiten