Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

GESCHI EDENIS

Staats-

regee-

Rmo,

waaring der Vrijheid genomen, wettigde : ook vermaande hij den jongen Vorst, 's Vaders voetftappen niet te volgen in her aangaan eener Huwelijksverbin-

tenisfe in Familien, het Gemeenebest vijandig.

Men wil, dat de Prins , hoe jong ook , reeds zo meefterlijk wist te veinzen, dar hij verklaarde, zeef voldaan te weezen over het gedrag der Staaten : en den Raadpenfionaris verzogt, hen te bedanken voor de zorge, voor zijne belangen gedraagen. -— Men hebbe zich alleen de algemeen heerlchende Volkfneiging tot het Huis van Oranje te herinneren , om te bevroeden , hoe zeer zulk eene vastltelling de Staaten van Holland , en bovenal de Wxtt , niet zonder reden voor den Hoofdbewerker van dit alles gehouden , gehaat moest maaken.

Tweede

Sluiten