Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jotf GESCHIEDENIS

Staatsie egeeriing.

lagen, overtehaalen, om hen met Gelden Manfchïp bijteftaan, ten onderpand aanbiedende de Tollen op de Maaze en op de Schelde, als mede ook de Steden Brugge, Oostende en Damme, nevens de Schansfcn S. heibelle en S. Donaas (*)•

De Witt, befpeurende, dat deeze aanbiedingen Herken indruk maakten op de Staaten van Holland, en hoe Spanje geene moeite, en, gelijk zommigen fchrijven,geen;geld[paarde,om. de andere Gewesten daar toe overtehaalen, ltelde een ontwerp van verzoening voor tusfchen Frankrijken Spanje, waarin Lodewijk den XIV. een groot gedeelte zijner eifchen Werd toegedaan; doch hij vorderde, dat hij opnieuw aflland deedt van alle andere RegtenderKoninginnc öp de Spaanfche Erflanden. De Koning verwierp een voorllsg, llrijdig met zijne gemaakte ontwerpen (f). De Witt ftelde alles te weik,om het voortzetten der overwinningen in de Spaanfche Nederlanden te fluiten, en eenen Wapenftilftand te bewerken. De gemoederen waren hier in zulk eene beweeging ge-» bragt, dat d'Estrades begon te vreezen voor eene openlijke Oorlogsverklaring van de zijde der Staaten. De Staatsdienaar de Lionne verklaarde tegelooven, dat de voortgang der Franfche Wapenen meer ontiteltenis in den Haage, dan aan 't Hof van Ma drid ,

ver-

O Aitzema, VI. D. bl. 3°4-3°5-3°7.3*6. d'Estrades , VI. p. ii.

Kt) A.tzejua, VI. D. bl. 319. d'Estradej , VI. p. 29.72. t5<$.

Sluiten