Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192

GESCHIEDENIS

Staats-

reg kering»

De Verdragentusfchen GrootBrittanje en de FerèénigdeGewesten,

te tot heil der beide Volken , en van de geheele Christenheid. De Witt bragt 'er op in, dat de Afgevaardigden ter Staatsvergaderinge geen Verdrag konden tekenen zonder de toeltemming hunner Lastgeeveren , de Staaten van elk Gewest. Doch de noodzaaklijkheid , om geen tijd te verliezen , met welk verlies 't geheele ontwerp in duigen kon fpatten, bewoog hein , om den gewoonen weg te verlaaten, en , zonder rugfpraak , met de bijzondere Gewesten Verdragen aantegaan. Hij bewoog 'er de Staaten toe , en die der bijzondere Gewesten keurden het naderhand goed. Wanneer ze getekend waren , omhelsden de beide partijen elkander met de grootfte hartlijkheid. Temple kon zich niet wederhouden uitteroepen : Te Breda als Vrienden, en hier als Broeders (*) /

Binnen vier dagen (loot men dus twee Verbonden. Het eerfte en minst aangelegene was enkel een verdeedigend Verbond , bij 't welk wederzijds beloofd werd, dat men elkander, in gevalle één van beiden gedreigd of aangetast wierd , met veertig Schepen van Oorlog, en daarenboven met zesduizend Knegten en vierhonderd Ruiters , zou bij liaan , mits de kosten, daar op h'opende, binnen drie jaaren, naa het eindigen van den Oorlog , voldaan werden door

; ■•! ' de

(*) Lettr. de Mr. Lionxe 18. Nov. d'Estrades?, VI. p. 117. 258. De Witt , Briev. VI. D. bl. 609. Temple Lett. p. t. 25. 16. Jan. Basnage , II, p. 9. 10. Wicquef. dmbasf, Liv, II, p. 460.

Sluiten