Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 113

de Mogeribeid, die den onderfïand geaobteri hadt, nevens eene bezaaiing van de fomme , waar op de fcchepen en Manfchap j bóven genoemd ,. zouden berekend worden (*). -— Het .tweede Verbond was van veel meer gewigts' en befchadigend. Het bedoelde, een êinde te maaken aan den Oorlog tusfchen Frankrijk en Spanje. Men gfon.dde hetzelve op de belofte, door Lodewijk den XiV. gedaan^ om de wapenen nederteleggen, indien de Koning van Spanje hem inruimde of alle de Plaatzen, bij hem in den jongftén Veldiocht veroverd , of, in ftede dergelven, al het regt, 't Wélk Spanje nog hadt in het Hertogdom Luxemburg, of in Franche Comté , benevens Kamerijk en het Kamerijkfche Douai, S. Omer, S. Wynoxbergen:) Vearne en Link. Op deeze voorwaarden verbonden zich de Koning van En* geland en de Staaten , den Vrede te bewerken tusfchen de beide Vorsten , en Frankrijk te beweegen tot het ftaaken der vijandlijkheden tot het einde van Bloeimaand , en te beletten, dat hij, deezen tijd ver» ftreeken zijnde , zijne Krijgsverngtingen in tde Ne* derianden verder mtltiekte : en verbonden zich de beide Partijen , bij ontltentenis van alle andere middelen , Spanje met de daad in één der bovengemelde punten te zullen doen bewilligen. Dit was 'er enkel bijgevoegd, om Frankrijk zand in de ooged te werpen. Het maakte een grootsch vertoon ; maar in één der geheime punten Helde men vast , dat, zo

(*) Aitzema,VI.D.bl.386.

VIL Deel. H

StaatsRigeS-

KllN'G*

Sluiten