Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. N E D ERLANDEN. 117

Oide der Ridderfchap en Edelen in 't bijzonder eene van vijftienduizend Guldens : ten opzigte van deeze iaatfte gifte, werd hij ontlast van her punt van zijn Berigtfchrift, 't welk hem verboodt, eenige Giften of Gefchenken aanteneemen (*).

De tijding van het Drievoudig Verbond verwekte de üiterfte verbaastheid aan 't Hof van Lodewijk den XIV. Deeze ftaatzugtige Vorst hadt het hoofd vol van de luisterrijke zegepraal , welke hem wagt-. te, en de Rijks vermeerdering, welke hij zo goed als reeds verkregen beichouwde. Alles , tot zijn Veldtocht noodig , \vas(in gereedheid , en het Drievou* dig Verbond klonk hem als een donderdag in de ooien. Niet alleen fruitte het hem in den loop der Volvoeringe van de Qaatzugtige oogmerken, nu op'i punt, om hun beflag te krijgen : het floot zelfs een dwarsboom, dien hij nooit fcheen te zullen kunnen wegneemen. Tot overmaat van fpijt , hadt hij het hartzeer yan zich gevangen te zien in zijne eigene netten. De aanbiedingen , zo listig, door hem gedaan , werden ten grondlage des Verdrags gelegd. Zijn Snatsdienaar de üionime zogt, te deezer gelegenheid, eene weltevredenheid te betoon :n, welke hij niet gevoelde : te vergeefsch verklaarde hij hef Verbond, wat denjnhoud betrof, goed, en voor den Koning voordeelig, te vinden , fchoon. liet ia min (phorre en Hooiende uitdrukkingen zou kunnen

op-

(*) Re/li. Hol!. iófJ3, bi 50-56.70. AiTiEMA , Vi.

abi. 581.

Ha

StaatsRegee.

hing.

M'snoe. (jen van Frankrijk en Engeland ovei het DrievoudigVerbond.

Sluiten