Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£2C GESCHIEDENIS

STAATS-

K'egee ■

WW*.

bijtebrengen als eene reden, welke hem noodzaakte, den Oorlog voorttezetten. Van zijn oogmerk, om in Franche Comté te rukken , gaf hij den Staaten kennis, bij eenen Brief, den tweeëntwintig iteu van Louwmaand. Deezen ontvingen zij weinig dagen naa het tekenen van het Drievoudig Ferbond , op den drieëtltwintigften dier zelfde maand voorgevallen (*). Dat hij zijne wapenen alleen tegen Franche Comté wilde wenden , Helde de Staaten eenigzins gerust. Ten einde zijne Vijanden geen tijd mogten hebben , om zijne maatregels te dwarsb'oomen", wagtte hij den gewoonen tijd des Veldtochts niet af, in 't midden van den Winter begaf hij zich na Franche Comté, en in veertien dagen waren alle de iterke Plaatzén bemagtigd:' waarop de Koning na S: Germain te rug keerde. De meelle Steden gaven zich op genade over: Befanfon, de Hoöfdllad, bedong alleen het bewaaren van een Heiligen Zweetdoek, zeer hooggeëeibiedigd te dier Stede : 't werd gereediijk'toegeftaan. De Spaanfche Raad, verwonderd over de gemaklijkheid der gedaane vermeesteringen, kon zich, in eene vlaag van fpijt, niet wéderhoudeA van'te zeggen : De' Koning van Frankrijk kon de moeite , van in perfoon derwaards te rukken, wel befpaard, en zijne Lijfknegts , tot hei doen dier vermeesteringen, gezonden hebben (f).

Tem-

(*) d'Estrades, VI. p.239.318. Aitzema , VI, p. 671, (f) d'Estrades, VI. p.278.281.292.298. Aitzema , VL bi. 673. Basnags , II. p. 15.

Sluiten