Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de*. NEDERLANDEN, «i

Temple en de Witt , duidelijk bevroedende, dat men de zaak niet te Ittrk kon doorzetten , oxi eenen zö fchielijk voortflaanden Overwinnaar te Muiten, arbeidden eerst te Parijs, en naderhand iu den Haag. De Ridder Temple begaf zich na Rrusfl^ De Staaten zonden twee Gebjagtigden, om met Gastel Rodrigo , Landvoogd der Nederlanden , tg handelen. Men drong bij hern den twceledigen voorflag van Frankrijk aan. Hij ontweek het met daar op te antwoorden , onder, voorwendsel, dat hij geen volmagt hadt, om ze te aanvaarden. Doch de Markgraaf zogt tijd te winnen , hoppende , dat Greot - Brittanje en de Staaten , in 't einde , door bun eigen belang zouden gedwongen worden , oor den voortgang der Franfche wapenen te (tuiten. Dit liep geheel huiten zijne gisling. Tot zulk een uiterfte hadt men hier befloten niet te komen , dan wan* neer Frankrijk zich niet houden mogt aan den tweeledigen voorüag, naa dat dezelve door Spanje zou aangenomen zijn. De Witt fchreef met ronde woorden, „ dat de Heer Marquis zich niet diende „ te vlèijén, dat hij, door eenige ftreeken, denK i„ ning van Engeland en deezen Staat in den Oorlog

tegen Frankrijk zon kunnen inwikkelen." De Afgevaardigden te Brusfd en de Ridder Temple bragten het zo verre, dat hij belloot tot het zenden van Gevolmagtigden na Aken , tot de Vredehandeling, zo wel als tot den ftiiftand van wapenen; doch verklaarde , tot het aanneemen yan den twc.ledigea II 5 vojr-

5taats-

Rf.gbs-

Zaro enkou]'!: te Aken^

Sluiten