Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dbr. NEDERLANDEN! 123

het tekenen des ontworpen Verdrags , 't geen te Alen, den tweeden van Bloeimaand, gefchiedde (*). ' Bij dit Vredeverdrag Honden de Spanjaarden aan de Franfchen af Charleroi, Binch, Aatn, Douai, en de Stérkte Scrape, Doornik, Oudenaarde , Rijt' fel, Armenüers , Kortrijk , S. Wynoxbergen en Feurne, met derzei ver Onderhoorigheden. Lodewijk. de XIV. bekragtigde den Pyrenefchen Vrede, ten opzigte van alles, wat in deezen met was uitgezonderd Ct).

Men ftondt zeer verzet, dat de Spanjaarden zo fchielijk, ja ais eensklaps, toevielen , en , naa zo veei'tegenfparteUngs, Plaatzen,van zo veelgewigts, in 't hart der Nederlanden gelegen, afftonden. Niet zonder reden werd 'er veronderfteld , dat zij , vart den tweeledigen voorflag, deezen gekoozen hadden, door een trek van looze Staatkunde. Zij waren min gefield Op de bcwaaring 'van 't geen men hun niet ontnam, dan gevoelig over 't verlies der Plaatzen, welken men van hen hieldt, en zelfs in verzoeking gekomen, om alle de Nederlanden te laaten drijven,' en dus de Hollanders , die niet vaardig ter hunner hulpe gefneld hadden, ten gereeden prooi te laaten. Zij hadden in alle de handelingen van' tGêmeenebcst ontdekt, dat het zich der belangen des Spaanfchen Rijks zeer luttel bekreunde, en alleen zijne eigene

vei-

C) Wagenaar, Vadetl. Hifi, XIII. St. bl. gyenz.l (_t) Aitzema, VI.D. bl. 714. d'Estrades, VI.p.410

StaatsRegee-

ring.

Vrede te Akex, '•

Sluiten