Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i*4

GESCHIEDENIS

StaatsRegèe:

r1nü. "

Derde

veiligheid zogt, door Lodewijk den XiW. van de Grenzen te verwijderen, zonder zich te bekommeren over de voortgangen , welken hij aan eene, andere zijde zou kunnen maaken. De Spanjaarden regelden hunne Staatkunde naar de gevoeligheid , welke zodanig een gedrag hun inboezemde. Dit Vredeverdiag was iflgerigt, om de Hollanders in eene geduurige onrust te houden , welke hen zou noodzaaken , om , in 't vervolg , met de Spanjaarden nauwere vei bintenisfen aantegaan , dan zij tot nog gewild hadden. De Ridder Temple ontdekte reeds, dat het oogmerk van Spanje was , Engeland en de Ferèénigde Gewesten in Oorlog met Frankrijk hutwikkelen (*).

C) Temple Lett. s4 Mar4.

Sluiten