Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

oer NEDERLANDEN. 125

ZESENTWINTIGSTE BOEK.. Onlusten wegens het Drievoudig Verbond , het begin des eerden Oorlogs met Frankrijk, en des derden met Engeland.

Derde T ij d p e r k. Onlusten , ter gelegenheid van het Drievoudig Verbond ontflaan.

(O

^j/m zich een recht denkbeeld van den ftaat der zaaken te vormen, moeten wij het ftaatkundig doel, 't welk het Hof van Frankriik toen op 't oog hadt, ontdekken, 't Geheele gedrag van Lodewijk den XIV, van de eerde jaaren zijner regeeringe af tot het einde, wijst uit, dat hij een bepaald doel zogt te treffen, naamlijk zich meeder te maaken van de Spaanfche Nederlanden. Dit denkbeeld, ontworpen door RiCHRLiEu, en door Mazarin aangezet, was de gronddeun aller onderneemingen van Lodewijk üen XIV. Het gedrag der Ferèénigde Gewesten, zijne gevoeligheid opwekkende , opende aan zijne daatzugtige oogmerken eene nieuwe loopbaane ,hem, in 1t neemen van wraake , gelegenheid verlchaffende, om dè Grenzen des Franfchen Rijks weder tot den RhJjn uittebreiden.

In den daat, waar in de zaaken zich bevonden bij het duiten vali den Vrede te Aken, konden de Verèènigde Gewesten niet te zeer op hunne hoede weezen. Zij wisten , dat zij hunnen ouden Bondgenoot tot toorn verwekt hadden. De Koning van

Frank

Ontwerpen van Lodewijk den XIV. tot Staatzugc enWraaklust.

Sluiten