Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I2S

GESCHIEDENIS

Staats-

RlJGEE* RliNG»

fchén de Koningen Van Frankrijk eri Engeland, oin de Gemeenebest-regeering der Ferèénigde Gewesten omtekeeren , en den Prins Van Oranje ten volfhekten Opperheer te verheffen. Dt Heer Wicquefort, die dit optekent, vermeldt, dat de Witt het nut wilde gelooven. ,, Die groote Ziel,"voegt hij 'er nevens, ., agtre de Engelfehen onbekwaam „ tot een zo laaghartig verraad. Hij hadt een al te si goed denkbeeld van zijne Schijnvrienden,enzomi, tijds een zeer liegt van zijne waare. Hij ontving „ de waarfchüwing op eene ohverpligtende wijze, i, hoe gewigtig en zeker ze ook mogt weezen; want 3, het is waarheid , dat die twee Vorften elkander ,5 verftonden (*)." D'Estrades, te onvrede over het Drievoudig Verbond , 1'chreef asn oe Lionne,55 dat men de Luiden hier hunne flegte handelwijze „ met woeker betaald zou kunnen Zetten, zo ras de „ Vrede gefloten ware. Ik ken hun zwak zo wel „ als iemand, en waar men hen moet aantasten, 55 wanneer de Koning zulks zal goedvinden ; maar n 't is 'er nog geen tijd toe." ifn,- 's daags na het, fluiten van den Vrede, bcrigrte hij dien zelfden de Lionne, ,, dat de Witt en de fchranderften uit de, „ Regeering overtuigd waren , dat de Koning zich, „ in deezen Veldtocht, meefter van de Spaanfche „ Nederlanden zou hebben kunnen maaken, indien „ hij gewild halt. God geeve, dat zij zich , ten s, zijnen tijde , de verpligting herinneren mogen, „ welke zij deswegen aan den Koning hebben.

Doch,

(*) Wicqueim Hifi. Liv. XVI. Mff.

Sluiten