Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 131

Prins verfchaften (reeds brandftoffe aan het vuur der binnenlandfche verdeeldheden. Hoe meer hij in jaaren toenam, hoe (terker Zeeland aandrong, om hem tot hooge Waardigheden te bevorderen. De Staaten van Holland wilden hem wel zitting verleenen in den Raad van Staate ; doch onder voorwaarde , dat de Waardigheid van Capitein- en Admiraal-Generaal altoos van die des Stadhouders zou afgezonderd blijven. Zij vervaardigden een plan van Harmonie of Overeenftemming, waar in Gelderland, Utrecht en Overijsfel traden. De Algemeene Staaten befloten , bij meerderheid van (temmen , drie andere Gewesten , Zeeland, Friesland en Groningen, te bezenden , 0 mh e n daar in deel te doen neemen ; maar deezen bleeven weigeren: en uit deeze onéénigheid der Gewesten volgde , dat de Prins van Oranje uit den

Raad van Staate gefloten bleef (*). Schoon

deeze Prins nauwlijks achttien jaaren bereikte , was hij zeer bedreeven in de kunst van veinzen. De Gourville, die hem ten dien dage zag, verbaasde zich over de vorderingen in eene kunst, der Staatzugt zo nuttig. Hij verhaalt 'er een (taaltje van , al te gefchikt, om het charafter te fchetzen van een» Prins, die, vervolgens, eene zo groote rol (peelde/, dan dat wij het geene plaats zouden gunnen. De jonge Willem (prak met de openhartigheid en vrijheid

(*) Refol.ffoll. i668. bl.3.5. 80. De Witt , Briev. IV. D.bi.6»3. Aitzema, VI. D. bl. 469-474.515. 658, 490.495.513.528.6<Y«

I a

Staat»Reger».ring.

Sluiten