Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X31 GESCHIEDENIS

Staats-

HING.

Beduiten, rot beperking van 's Prinfen opgang genomen.

zult nooit uws gelijken hebben. Voorts haalde hij de fraailte plaatzen aan uit Plutarchus en Plato, van de Vorstlijke Waardigheid fpreekende. De Prinfen van Oranje waren, zijns oordeels , door God verkoozen, om zich tegen Spanje te verzetten , even als de Scipio's , om Carthago te verdelgen (*). De jonge Willem , die verftands genoeg bezat, om zulk llag van overboodige loftuitingen te veragten, keur Ie het best , die welfpreekenheid toetejuichen, dewijl dit flag van Redenaars altoos zeer veel in vloeds op het Volk gehad hebben , en als Leiders van 't zelve mogen aangezien worden. Zo veel waarheids is 'er in de ftelling , dat Volken, die vrij zijn , of waanen vrij te weezen , zich laaten beftuureii door de tong der welbefpraakie Redenaaren.

't Valt gemaklijker zich te verbeelden , dan te be-. fchrijven , hoe groot eene fmert en verlegenheid dit Zeeuwfche reisje den Hoofden der Gemeenebestgeziude Partij baarde. Zij waren moeilijk over de wijze , waar op de jonge Prins zijne Toezienders bedroogen hadt , en met verontwaardiging vervuld, dewijl hij , te deezer gelegenheid, zich tot Markgraaf van Veere en Flisfingen liet inhuldigen , en deeze Leenen van de Staaten van Zeeland verhief, Welken de Staaten van Holland beweerden , dat van hen, als onmiddelijke Leenheeren , moeiten verheeven worden. Zij hadden de middelen, om zich te

wree.

C) ArrzEM/, VI. D. bl. 607 — 620. Basjnage, p. 47>

Sluiten