Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 135

wreeken, bij de hand, en gebruikten ze. Ondanks zijne tegenbetuigingen , ontnamen zij hem de Vischvangst,en eenige andere Voorregten der Heerlijkheid Geertruidenberg. De (tap , nu door Zeeland ge«daan, kon veelligt gevolgd worden van een' twee» den, de beroeming van den Prins tot Stadhouder van dat Gewest : hierom befloten de Staaten van Holland, niet te zullen gedoogen , dat de Stadhou* der van eenig Gewest zitting name in den R.aadvant Staate (*); en zij haalden Utrecht over , om , in naavolging van hen, het Stadhouderfchap in dit Gewest te vernietigen. Het getal der Ra den in de Stad, die zich tegen dit befluit aankantten, waszeet klein : en men heeft opgemerkt , dat deeze Tegenftreevers ijverige Voornanders waren der Voetiaanfche Partij. De meeflen (temden in 't gevoelen van de Witt, die den Ridder Temple verklaard hadt, dat der Staaten oogmerk was , den Prins tot df Waardigheden van Capitein- en Admiraal Generaa te verheffen , en dat men hem ten dien einde reed zitting zou hebben doen neemen in d n Raad val Staate, hadden de verhaastte (tappen van eenige Ge westen zulks niet verhinderd ; dat deeze beide Re dieningen onbeflaanbaar waren met die van Stadhou der; dat, uit aanmerking van 't groot getal Krijgi lieden, 't welk men hieldt, in eenen zo weinig uit

g<

(*) Aitzema, VI. D. bl. 60'/. 613.620. Extra&uitd Refolutien van de Froedfchap der Stad Utrecht van de: 16.17.00^. en 9. Dec. 1668,

I 4

staat.'q

Regee»

ring»

t l

|

Sluiten