Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. m

land, als mede de hertelling des Vredes hieldt zijne verheffing tegen, die de andere Gewesten , Utrecht alleen uitgenomen, op het voetfpoor van Zeeland, zogten te bevorderen. Dit woelen voor en tegeu den Prins veroorzaakte , in verfcheidene Gewesten, onder eenen anderen naam , veele beweegenisfen, die kortlijk te melden ftaan.

Friesland en Groningen , 'er op gefield , om het Voorregt , door Bolland den Stadhouder ontzegd, hunnen Stadhouder te laaten behouden , verklaarden zich tegen dit befluit, In deeze beide Landfchappen waren groote verdeeldheden. Zij , die Bollandsch* gezinden geheeten werden , waren voor de maatregelen der Gemeenebest - regeering ; de anderen, Prinsgezinden genaamd, kantten zich aan tegen alle voordellen der Staaten van Holland. Dewijl deeze laatden verre het grootde getal uitmaakten , verzetten deeze twee Gewesten zich, bij aanhoudenheid, tegen alle Beduiten, drekkende tot beperking van 't Stadhouderlijk bewind (*.),

Deeze verdeeldheden vertoonden zich in Overijsfel met veel meer hevigheids. Rutoer. van Haarsoete, Drost van Salland, verdeedigde in dat Gewest fteeds de belangen vau het Buis van Oranje. De Steden Deventer en Kampen donden den Tegenftadhoudersgezinden voor. De verdeeldheid nam dermate toe, dat ieder der Partijen , even als wij in den

jaare

(?) Aitzema, VI, D. bl. 483 — 488. 489- 4S°« §67. 8J3.H4'

15

Staats -

RB,[iEERINCj,

Or lusten in Friesland en Qronin. ge» >i

in Over ijs feit

Sluiten