Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i38

GESCHIEDENIS

STAATS'

Uegeering.

en in Holland,

i

jaare MDCLV. gezien hebben , eene bijzondere Vergadering beriep, om de Staaten te verbeelden: deeze kwam te Kampen, en gene te Zwolle bijéén. Beiden zonden zij Afgevaardigden ter Vergaderinge der Algemeene Staaten, waar uit gtoote onvoeglijkheden ontftonden. Dit gefchil , aangezet door bijzondere haatlijkheden en perfoonlijke belangen, duurde tot den jaare MDCLXXI. De Staaten van Holland en de Witt , tot Middelaars gekoozen, zonden twee Gemagtigden, om 't zelve bijteleggen. Het valt ligt te raamen, dat deezè beflisfing nietten voordeele van 's Prinfen Partij afliep. Haarsolte werd verweezen, zijn Drostampt voor één jaar ,' en het Voorzitterfchap op den Landdag voor vier jaaren niet te bekleeden. De Tegenftadhouderlijke Partijwas dus in Overijsfel de fterkfte : en 't is , derhalven, niet te verwonderen, dat dit Gewest de maatregels van Holland volgde. Dewijl nu Gelderland en Utrecht aan dezelfde Partij gehegt waren , hadt deeze de meerderheid in de Algemeene Staaten (*).

Holland zelfs kon niet beletten, dat 'er inwendige verdeeldheden ontftonden. Men weet , dat dit Gewest beftaat uit Zuid- en Noordholland. Deeze twee Kwartieren, gelijk ze genaamd worden, hadden, zints lang, verfchil gehadt over het aandeel, 't geen ieder in de gemeene lasten moest draagen. Zuidholland

(*) Aitzema, VI.'D. bl. 462.464.605.634.060,061. Refol. Holl. 1669. III. D. bl. 24. en 1671. bl.oo. Summier verbaal vm ^t gepas f eer de in Overijsfel 1668.

Sluiten