Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per NEDERLANDEN. 139

I

land bragt negenenzeventig en een half, en Noordholland twintig en een half in 't honderd op. Dit laatstgemelde klaagde , boven vermogen bezwaard te zijn. Naa veele gefchillen , die zeer hoog liepen, gelijk veeltijds het geval is, wanneer het de geldmiddelen betreft, kwam men overéén, dat Zuidholland voortaan éénentachtig en drie vierde , en Noordholland achttien en een vierde zou toebrengen (*).

De btweegenisfen, die in Zeeland reezen , waren veel fterker , en liepen op daadlijkheden uit. De verheffing des Prinfen van Oranje in dat Gewest deedt de eerfie zaaden van misnoegen en twist uitfpruiten. De Stad Zierikzee nam het zeer euvel, dat de Heer van Odijk. , geen Zeeuw van geboorte , 's Prinfen perfoon, als Eerfie Edele, verbeeldde (f). De Staaten hadden, met meerderheid van ftemmen, befloten tot het afdanken van een gedeelte Krijgsvolks. De Stad Zierikzee nam deeze gelegenheid waar toi het betoonen van haar misnoegen , en haalde Goes op haare zijde over : zij wilden drie Vaandels meei afdanken. De verwijdering werd , eindelijk , zc groot, dat die beide Steden weigerden Afgevaardig den ter Staatsvergaderinge te zenden. Goes , dooi Zierikzee in 't gefchil getrokken, liet zich gemaklijl beweegen ; maar de laatstgemelde Stad bleef onbe weeglijk, en bragt het zo verre, dat ze de pennin gen , ten dienste der gemeene zaake optebrengen

ie

(*) Refoh Holl. 1666. bl. 6.

(t) Aitzema, VI- D. bl. 607. 613 —.629,

Staats* Regeering.

Burgeroorlog in Zeeland.

1

Sluiten