Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 151

Volkplanting tot het jaar MDCLXXXII, wanneer zij dezelve aan de West-Indifche Maatfchappij , voor tweehonderd en zestigduizend Guldens , overdeeden. De West - Indifche Maatfchappij , ziende de zwaare kosten, noodig, eer deeze Volkplanting eenig merklijk voordeel kon opleveren , befloot, in 't volgende jaar , twee derde deelen daar van afteftaan , een aan de Stad Amflerdam, die lang het oog op deeze Volkplanting gefiagen, en de overneeining van dezelve bewerkt hadt ; en een aan den Heer Cornelis van Aersen , Heer van Sammels*. dijk (?).

De gefchillen tusfchen de beide Volken , ten opzigte van de West - Lidi'ên, waren veelvuldig; dan , 't geen thans de meefte moeite baarde, was een Ver» dragspunt, in het Vredes - verbond, door Cornelis Speelman , met den Koning van Macasfer , in Slachtmaand des jaars MCCLXVII , gefloten. Speelman , een groot gedeelte diens Eilands vermeefterd: hebbende , fchreef den Overwonnenen de wet voor, en bedong, „ dat de Engelfehen, diejge„ houden moeften worden voor de aanftookers van

„ 't

(*) Du Mont, VH. P. I. p. X63. Tegenv. Staat, bl. 514. Wagenaar , Amjl. VI. St. bl. 53. De Erfgenaaaen des Heeren van Sommelsdijk hebben dit derde gedeelte bezeten tot den jaare MDCCLXX , wanneer Amfteri*m het gekogc, en dus twee derde deelen dier Voüfpiaatirtg in eigeadom bekomen beeft,-

K 4

StaatsRegee-

ring»

Sluiten