Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152 GESCHIEDENIS

Staats-

R.SG2EWG.

$Hgt-

land be« gir.c zich onverfchilligte toonen ten op2igte van het Drievoudigherbond.

{, 't verbreeken der voorige Verdragen , binnen zekeren tijd , met al hunnen aanhang, uit Macasfer ,, zouden moeten vertrekken, zonder'er immer,'t zij }, om te handelen, of om andere redenen , weder te „ worden toegelaaten." De Engelfehen , zeer beledigd over een Verdragspunt, zo hoonend als nadeelig, poogden hetzelve vernietigd te krijgen. Temple handelde 'er over met de Witt en van Beuningen, die uit éénen mond beweerden, dat het regt, door de Maatfchappij verkreegen , om alleen op Macasfer te handelen , de vrugt was van eenen kostbaaren en langduurigen Oorlog, en zo ligt niet

moest verwaarloosd worden. Temple wist,

eindelijk, te bewerken, dat men den Engelfehen het handelen op dit Eiland veroorlofde (*).

Te midden van het afdoen deezer gefchillen verzuimde men niet optefpeuren , hoe de Engelfehen ten opzigte van het Drievoudig Verbond dagten. De Ridder Temple liet 'er zich zo veel niet aan gelegen liggen , als voorheen. De Witt ontdekte dit de allereerde, en begaf zich na den Engelfehen Afgezant , hem te verdaan geevende, dat hij hem niet als Staatsdienaar , maar als Vriend , bezogt; met betuiging, dat hij uit Püffendorff verdaan hadt, hoe Frankrijk Zweeden van het Vetbondt hadt zoeken aftetrekken ; als mede, dat het niet lang zou verwijlen, of Engeland zou 'er van afzien, daar het

reeds

C) H<>11, Merc. 1670. bl. 75. Sa. 85.

Sluiten