Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. i|g

De fehielijke en fchriklijke dood der Hertoginne van Orleans, na haare terugkomst te Parijs, welke een iterk vermoeden baarde, dat zij door haaren eigen Man vergeeven was , bragt geene verandering bij Carel den II. te wege. De Hertog van Buckingïum werd na Frankrijk afgevaardigd, om de laatfie hand te leggen aan 't Verbond , ten verderve van Nederland- Men kwam overéén, dat de Koning van Frankrijk de Ferèénigde Nederlanden met een magtig Leger ten lande zou aantasten, bij 't welk de Koning van Engeland zesduizend man zou voegen: deeze zou , daarenboven, die zelfde Gewesten ter zee beftooken met eene Vloot van ten minden vijftig groote Oorlogfchepen , met dertig van den Koning van Frankrijk verfterkt. Deeze Vorst beloofde, zo lang de Oorlog duurde , «ijnen Bondgenoot een onderband van driehonderd en vijftigduizend Ponden Sterling 's jaarlijks. Naardemaal deeze Vorften niet twijfelden aan het gelukkig flaagen van dit ontwerp, verdeelden zij, bij voorraad, den prooi. Engeland zou Zeeland, en Frankrijk alle de overige Gewesten hebben, uitgenomen Holland , 't welk men den Prins van Oranje zou afftaan , zo hij zich in dit Verbond wilde begeeven. Zeer zonderling is het, dat, in 't Hot deczes Verdrags , de Koning van Frankrijk het onderhouden van dei Akenfchen Vrede, en de Koning van Engeland het gedand doen

aan

Merc. 1670. bi. 3a. 49.71. Feüq' Ie.iej Mem.Hijltr, ö" Milit. I. p. 49.

StaatsRegee-

R1NG.

Verbond der Koningenvan

Frankrijk en Engeland, ten verderve der Verèèr.igdeNederlanden.

Sluiten