Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6o

GESCHIEDENIS

StaatsRegeering»

zelve niet te hulp te komen; 'twelk een' langen, bloedigen en algemeenen Oorlog naa zich zou fleepen. —« De Keurvorst beloofde , zijne goede diensten te zullen aanwenden, om de Staaten te beweegen , dat zij aan Frankrijk alle voldoening gaven, welke de Ko.

ning met recht kon eifchen. Naa verfcheide

andere gefprekken, waar in de een den anderen zogt uittehooren , of te misleiden, bragt Furstemblrg twee Ontwerpen te voorfchijn van Verbonden , die gemaakt zouden kunnen worden tusfchen de Keurvorften van Keulen en Brandenburg ter eener , en den Koning van Frankrijk ter andere zijde. Hij flreelde den Keurvorst van Brandenburg metdehoope van het volkomen en vreedzaam bezitzijuerPlaatZen , door de Siaaten met Bezetting ingehouden; maar, zegt een aframmeling diens Keurvorsts, Frederik WiLLfcM , hij wilde liever de gevoelens vau vriendfchap en erkentenisfe opvolgen, dan door het lokaas van belang en de bekooring der flaatzugt zich laaten wegfleepen (*). Dan hij fchijnt, in tegendeel, gemerkt de weinige reden,welke hij hadt. om zich door de banden van vriendfchap en erkentenisfe aan de Staaten verbonden te rekenen , in deezen niets anders dan zijn waar belang, 't geen altoos de daaden van een verftandig Vorst moet regelen, in agt genomen te hebben. Laurens George C r a c k o u ging, van zijnen wege, na Frankrijk, om den Koning dien Oorlog te ontraaden ; maar hij

ont-

Mem, de Brandenburg*

Sluiten