Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 163

des , of Pompone , handelende, fcheen het grootfte vertrouwen op Frankrijk te ftellen ; doch zijne Brieven , aan zijne Vrienden buiten 's Lands gefchreeven, wijzen uit, dat dit alleen ftaatkunde was. Reeds , eenige jaaren geleden , hieldt hij heimlijk verftand , zo in Frankrijk als in Engeland. Zijn doordringend vernuft kon niet nalaaten wat kwaads tefpellen uit de zigtbaare koelheid van Temple,ten opzigte van het Drievoudig Verbond (*).

De Staaten bezeften de grootheid van't gevaar, aan 't welk zij zich blootgefteld vonden. Op den voorflag van de Witt oordeelden zij, Bezendingen te moeten doen aan de verfcheidene Hoven, zo om de oogmerken van Frankrijk beter te doorgronden, als om dezelven tegentegaan. Dewijl een gedeelte des Staats ■ orkaans zamentrok in het Duitfche Rijk, was Gerard Hamel Brüinincks reeds na 't Hof van Weenen gezonden (t). Pieter de Groöt, kortelings uit zijn Gezantfchap in Zweeden opontboden , was , geduurende zijn afzijn , benoemd tot Penfionaris van Rotterdam ; een Ampt , waar uit men , gelijk dé Witt fchrijft, zijn Vader, Huia de Groot , voorheen onfatzoeniijk fchopte : noode bewilligde die Stad in het vertrek deezes Mans, die tot Gezant na Frankrijk benoemd werd(§). Coenraad van Beuningen, Oud -Burgemeester van Am* fier-

(*) De Witt , Brieven, II. D. bl.207.216.25,9.

(f) Refol. Holl. 1669. bl.37.

(§) De Witt, Brieven, II. D. bl. 647.

L 2

StaatsRegee-

r1ng.

Verfchei» de Gezantenafgevaardigd.

Sluiten