Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6* GESCHIEDENIS

StaatsRegeering.

De Koning van Frankrijk begroetdoor de Siaaten.

Dé Groot ontdekt, in Frankrijk , de vijandlijke oogmerken.

fier dam, toog, in die Waardigheid, na Engeland, en Hieronimus van Beverningk na Spanje (*).

Naardemaal de toorn van den Franfchen Vorst, onder alles, wat den Staat dreigde, het meest te dugten Ware, zogr men dien te doen bedaaren, met 's Koniugs hoogmoed te ftreelen door de zigtbaarfte eerbetooningen. Lodewijk de XIV. bezogt de Steden der Spaanfche Nederlanden, bij den Vrede van Aken hem afgeftaan. Hier kwam de Heer van Wassenaar, als buitengewoon Gezant der Staaten, hem begroeten, en, uit naam zijner Meesteren, met deeze aanwinst geluk wenfchen, hem vet zekerende van de hooge agting, welke men hadt voor zijne vriendfchap, die men, op allerlei wijzen, zou tragten te bewaaren. Wassenaar keerde, overlaaden met beleefdheden, te rugge (f).

Dan de Groot was nauwlijks te Parijs gekomen, of hij ontdekte ten klaarften , hoe ongezind het Franfche Hof den Staat ware. De Staatsdienaar de Lionne verborg voor hem niet, hoe zeer het misnoegen gaande geworden was, dewijl de Staat maatregels volgde , ftrijdig met de billijkheid en de agting, den Koning verfchuldigd, dien zij zogten te verfteeken van een rcgt, welk hij in het toekomende op de Spaanfche Nederlanden zou kunnen verkrijgen , uit eene ongegronde vrees voor hunue eigene veiligheid ; en zij zich niet ontzagen, de ganfche

Chris-

(') Sccr. Refel. Holl. 1670. III. D.bl.79. (1) Refo'. Heil. 1670. bl 34.

Sluiten