Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 165

Christen-wereld regen zijne Majedeit optehitzen. Nu behoefde men na den oorfprong van Frankrijks misnoegen niet te gisfen : en de Groot hadt reeds , in Herfstmaand, gefchreeven, dat men aan 't Franfche Hof een kwaad voornetmen hadt tegen den Staat (•).

Wijders toonde de geweldige en fchielijfca wijze. Op welke de Franfchen in Lotharingen vielen, en 't »elve vermeesterden, den Staaten , wat zij te vreezen hadden van een zo magtig en ftoutmoedig Vijand. —— En niets ontdekte klaarder aan de Staaten en den Raadpenfionaris , wat zij van Engelandte wagren hadden, dan het fchielijk opöntbod van den Ridder Temple. Deeze was dus lange in zijn post gelaaten, ten einde zijné natuurlijke opregtheid te meer vertrouwen zou inboezemen. Maar men hadt wel zorg gedraagen , om hem de Cabinets-ge. heimen niet medetedeelen. De braafheid deezes Staatsdienaars was zo wel bekend, dat men zich van Engeland verzekerd hieldt , zo lang hij in Holland bleef. Te midden van de ongerustheden , veroorzaakt door de jongde gerugten, hadt hij zijne eigene vermoedens, ten aanzien van het in ttand blijven des Drievoudigen Verbands, niet verborgen. Hij verzekerde de Witt, dat hij de hand niet zou leenen tot zodanige maatregelen : en gaf daar mede genoeg-' i;aam de reden van zjjn opöntbod te verdaan. De

Raad-

(♦) Puffekdorff de rek gejk Frid. IFilh. Lib. Xï, p. 500.

L 3

Staats-

REGEERING» „.

De Franfchen vallen in Lotharingen.TrMPLE

t'buis

OlltbOQ»

den.

Sluiten