Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i?o GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

RING.

1 ] t

zou worden ? welk eene plaats bekleeden , en welk eene Item hebben ? Deeze drie Hukken vorderden te meer een erndig overleg , dewijl, de Prins noch de Waardigheid van Capitein-Generaal , noch van Stadhouder bekieedende, alles moes: gefchieden zonder kwetzing van 't gezag van den Staat , en tevens zonder den jongen Vorst aandoot te geeven. Op het eerde punt werd bedoren, dat hij zou ingeleid worden door drie Afgevaardigden uit de Vergadering van hunne Hoog Mogenheden. —- Op het tweede , dat men , wegneemende den Armdoel, gedeld aan 't einde van de Tafel, en te voren gediend hebbende , eerst voor den algemeenen Landvoogd Leicester, en daar naa voor den Stadhouder van vijf of zes Gewesten, den. Prins zou aanwijzen één der twee met fluweel bekleede Stoelen , flaande aan dezelfde zijde van de Tafel, daar de Stoel van den voorzittenden Heer dondt , en dus boven of aan de

rechterhand der Afgevaardigden van Gelderland.

De vraag, of hij llegts eene raadgeevende dan eene mede befluitende flem zou hebben, vorderde een langer overleg. Veelen oordeelden , dat men hem alteen eene raadgeevende dem zou toedaan , die, in t opmaaken van 't befluit, niet gerekend wierd , om ie flemmen derKaaden overtehaalen, ofte doendeeten. Amfterdam oordeelde, dat's Prinfen dein ook laar in moest gelden, en bragt te wege, dat hij ee1e bedisfende dem kreeg, gelijk de andere Raaden :adden: waar in, nogthans, uit kragte van 'een Arykel in het Berigtfchrift des Raads van Staate. lag

op.

Sluiten