Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

If* GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

k1nq.

door hem uitgedagt, in 't Gemeenebest te vestigen. Zijne Voorftanders verontfchuldigdenhem, met aantemerken.dar een braaf Regent zich mag en moet bedienen van alle eerlijke middelen , om de Partij, welke hij voor 't welyaaren van den Staat de beste keurt, de overhand te doen krijgen, en te behouden.

Het gefchiktfle middel, om deeze Partij te vernederen , meende men te vinden in de verheffing des Prinfen van Oranje te bewerken. Amfterdam vondt welhaast een rugfteun aan Haarlem. Faoel , Penfionaris dier Stad, toonde , ter deezer gelegenheid, zijne verkleefdheid *aan het Huis van Oranje. Hij bepaalde zich niet alleen bij het opnaaien der diensten, dpor hetzelve aan 'c Gemeenebest gedaan, maar drong ook, in 't bijzonder, aan op het deel, 't geen hetzelve moest neemen in \ belang vaneenen Staat , waar in het zo veele bezittingen hadt , als mede het aanzien, welk hetzelve daar aan kon bijzetten, door Verbintenisfen mer vreemde^Mogenheden te fluiten De Groot , Penfionaris van

Rotterdam, die, ongetwijfeld, nog der moeilijkheden en onheilen, zijnen Vader aangedaan , gedagt, wederfprak Fagel op deezen zeer ernstigen toon s » Ismen, om erkentelijk te zijn , verpligt Slaaven „ te worden ? Wettigt de dankbaarheid de zodani„ gen , die de boeijen van een Volk verbreeken, „ hun anderen om de handen te flaan ? De Hoof„ des Volks hebben , en moeten geen andere Wet „ hebben , dan het heil des Volks. De Ouden,

„ onze

Sluiten