Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x8o GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

ring.

Verfchillen, of men een CapiteinGeneraalvoor zijn leeven, dan voor éénen Veldtocht , zou aatlftellen.

„ 't zelve. — Ten zesden , dat hij onder Afge„ vaardigden te Velde zou ftaan."

Gereed kon men elkander vinden over deeze perken , binnen welken het gezag van den CapiteinGeneraal zoü befloten zijn; doch niet overéénkomen ten opzigte van den duur deezer Waardigheid. Eehigen wilden, dat hij voor zijn leeven, en anderen, dat hij flegts voor éénen Veldtocht moest verkoozen worden. De Edelen, met de Steden Haarlem,Leyden en Enkhuizen, verklaarden zich voor het eerfte. Dordrecht, Delft, Rotterdam en Hoorn voor het laatfte gevoelen. De eerstgemelden bragten hier voor in 't midden: Dat alle Waardigheden voor het leeven , of tot kennelijk wederzeggeh toe , plagten begeeven te worden. Dat die fchikking de Ampten met meer lusts en ijvers deedt bekleeden , en ftrekte Oiri den Capitein ■ Generaal meer agtings onder het Krijgsvolk te doen verwerven. Dat bij het Eeuwig EdiSt genoegzaam gezorgd was voor de Vrijheid. Dat men den Prins Stadhouder zou kunnen maaken, wanneer hij zich niet te Velde bevondt , indien hij flegts voor éénen Krijgstocht tot Capitein - Generaal aangefteld geweest was. Dat voorheen de Vrijheid gevaar liep, toen de Capitein-Generaal te gelijk Stadhouder was, waar voor men nu niet te vreezen hadt, de voörgeflagene Inlttuctie in aanmerking genomen zijnde. Dat men , den Prins tot wederzeggens toe aanflellende, hem van zijne Waardigheid zou kunnen verlaaten , in gevalle hij door huwelijk

zich

Sluiten