Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8a GESCHIEDENIS

StaatsRegee.

«.ing.

Snvlped van de voorge-

verheffing des Prin fen op de Hoven van l' er/ai/les en Linden.

Prins in den Raad van Staate zitting hadt. Dat zij hem geen Stadhouder zouden maaken voor hij tweeentwintig jaaren was, opdat zij hem van 'tCapiteinGeneraalfchap niet zouden mogen verdeeken. Dat zij het, veeiligt, daar naa zouden doen; doch dat men dan hier over eerst behoorde te raadpleegen; hem nu alleenlijk aanflelle»de voor éénen Veldtocht. —■ De Stad Amfterdam , den naam van voorzigtig zoekende te bewaaren, tragtte het midden te houden tusfchen die twee uiterden , en dagt, fchoon genegen om den Prins voor zijn leeven te verkiezen » dat men hem last bij voorraad, en tot wederzeggenstoe,zou kunnen geeven. Gouda begreep het even als Amfterdam: 'er bijvoegende , dat men 's Prinfen Commislie bij eiken Veldtocht behoorde te vernieuwen. Hier in ftemde ook Alkmaar (*). I Eenigen beweerden, dat de verheffing des Prinfen van Oranje van invloed zou kunnen zijn op de Hoven van Verfailles en Londen. Boreel , der Staaten Afgezant ten laatstgemelden Hove , fchreef, uit een voornaam Engehch Staatsdienaar verdaan te hebben, dat het veel goeds zou doen, zo de Staaten eene aangenaame bevordering deeden, die zij, volgens de Orde der Regeeringe, doen konden (f). buiten twijfel oogende op de aandelling des Prinfen tot Capitein ■ Generaal. Lodewijk de XlV. rekende het voortijds van zijn belang, dat deRaadpenfio-

naris

(*) Befoigne ai.Dec. 1671. Mf.

(t) Mis(iy» ysn Boreel 8. Jan. 1672. Mf.

Sluiten