Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des. NEDERLANDEN. 187

'er de Nederlandfche Handelaars geen voordeel op zagen (*). De Algemeene Staaten , den zagten weg van Vertoogen te vergeefsch ingeflagen hebbende , kwamen , met den aanvang des;jaars MDCLXXI, naa lang raadpicegen tot het belluit , eveneens te handelen , en de Waaren, die de Franfchen hier met het meeste voordeel fleeten, of geheel te verbieden , of zwaar te belasten (f). Het Franfche Hof nam dit hoogst euvel op ; doch Lodewijk de XIV. was in zijn hart blijde, dewijl de Staaten dus reden gaven , om zich op hun misnoegd te toonen (§). De Koning, voer voort met de belastingen der Nederlandfche Waaren te verhoogen , en de Staaten, van hunnen kant, verbooden den invoer van eenige Franfche Goederen door een uitgeftrekter Plakaat (**)• Het misnoegen in Frankrijk wiesch aan : en men fchroomde ten Hove niet te zeggen , dat het geen Gemeenebest voegde , tegen zo groot een Koning op' tefiaan ! Voor de Vloot van dit Gemeenebest vreesde Frankrijk egter : en was dit ééne der voornaamfte beweegredenen , dat het de verbintenis met Engeland zogt. De Landmagt der Staaten verwekte geen kommer altoos. De Groot fchreef: ,, Men

i . weet

(*) Valkenier verward Europa, I. D. Bijlage No.V. bl. 19.

Cf) Groot Plakaatb. III.D. bl. atfj. 268. 269. 1374. Holt.Merc. 1670. bi. 148. (§) Nouv.Hifl.a'Hollande, Liv. XIII. Ch.I. (**) Groot Plakaatb. III. D. bl. 272.

SrAATS-"

Kec-esrisvg.

Sluiten