Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i88

GESCHIEDENIS

Staats*

Regee-

r1kg.

Brief van de Staaten aan I-rankrijk, en handeling van de Groot.

weet aan 't Franfche Hof beter dan hier ten Lande, hoe {legt het op de Grenzen gefield is (*)." De Franfche vermetelheid ging zo verre, dat zij van de Staaten begeerden, door de overgifte van gelijke waarde, Spanje te beweegen tot het afilaan van Tperen aan Frankrijk. Zulks , gaven zij voor , zou den Oorlog voorkomen. Dë Groot gaf hier van kennis aan de Witt ; doch deeze zou dien voorflag in den wind geflagen hebben (t).. Die Afgezant hadt, in Herfstmaand , reeds zo veel van de inzigten des Franfchen Hofs, eii wat 'er met Engeland broeide, ontdekt, dat hij her waards fchreef: ,, De „ oogmerken kunnen veranderen ; doch de haat is „ onverzettelijk. De Koning van Engeland is oor„ zaak van al het kwaad : hij heeft de Partij veriaaten. Frankrijk is heimlijk verbonden met Engeland, om eene Vloot van veertig Schepen te voe„ gen bij zestig Engelfehen , en de Koning blijft ,, nog arbeiden , om andere Mogenheden optehitzen tegen de Staaten , of tot onzijdigheid te be„ weegen (§)."

Naa dat de Staaten verfcheide middelen hadden aangewend, om de gramfchan van Lodewijk den XIV. tot bedaaren te brengen , oordeelden zij, eenen buitengewoonen ftap te moeten doen, gefchikt om dien Vorst tot zagtheid te beweegen, of zich

vol-

(*) Brandt, Leeven ven de Ruiter, bl.. 638. (t) Lett. de Mr. de Groot 24. OU. 1673. (§) Brandt, Leeven van de Ruiter, bl.638^

Sluiten