Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 20*

derd Artykel onder 't oog, met de vraag , of dit voldeedt ? Zij betuigden , zich daar over niet te kunnen uitlaaten , wanneer het niet getekend yvas. Meerman waagde hetzelve te tekenen : en, daar hij eene nadere bijéénkomst verzogt, ftelde men hem zeker uur. Doch, op het zelfde verfchijnende, kreeg hij berigt, dat de tijd van onderhandelingen verftreeken was (*)..

Blijkbaar bedoelde Engeland eene Vredebreuk: dan, reden daar toe misfende, nam hetten voorwend*zei van misnoegen de noodzaaklijkheid, om op eene kragtdaadige wijze wraak te neemen van den hoon, der Vlagge aangedaan, en de fmaadiijke wijze, waar op de Koning behandeld was op Gedenkpenningen , Schilderijen, en in Boeken.. Men hadt namelijk een Gedenkpenning geflagen op den Bredafchen Frede, waar op di Tocht na Chattam verbeeld werd op eene wijze, die den Hollanderen tot eere, en den Engelfchen tot fchande Itrekte. Op het Stadhuis te Dordrecht was eene gefchilderde afbeelding geplaatst van Cornelis de Witt , die zo veel deels gehad hadt in dien roemrijken Tocht, in 'i verfchiet vertoond door genomene en verbrandde Schepen , terwijl de Overwinning den Hdd kroonde. De Boeken of Schriften, door den Koning bedoeld , waren htt Belgium Gloriofum, of het Ferheerli kt Nederland, van Joannes Lydius, Predikant te Dordrecht, en

ee-

(*) Basnage, II. p. iqt.202. Secr. Refol.Holl. III. D, bl. 205 — 247.

•N5

Staats-

KEG1ÏÊlUiNQ.

Voor-

wei^z ls dir En-

gel/chen van misnoegen.

Sluiten