Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRegee-

kin8.

Vierde

so* GESCHIEDENIS

eenige Verzen van den grooten Dichter Vondel, in welken de Engelfehen dcorgeftreeken werden , en 't verrichtte te Chattam bijzonder treffend gefchetst was. De Koning beklaagde zich bovenal, dat men Zijn perfoon te fchande ftelde, door het Schip The Royal Charles, in den jongstgevoerden Oorlog door de Hollanders genomen , voor aller oog ten toon te leggen. De Staaten lieten, om den Engelfehen ailen voorwendzel te ontneemen , den Stempel dier Gedenkpenning intrekken en vernietigen , de Schilderij wegneemen: en Boreël gat'zelfs hoop, dat de Staaten van Gend zouden Itraffen. Terwij! zij zich dus nog met de ijdele hoop , van den Vrede te zullen bewaaren , (heelden, begon de Oorlog van de zijde van Engeland zelf, 't welk zij hadden gehoopt te winnen (*).

(*) Mvfiven van den ^mbasfadetir Boreel van den 5. 6-iQ.en 16. Febr. 1672 Mf. Brandt, Leeven van de Rutier , bl. 6:0. 641. 64a.

Sluiten