Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 203

Vierde Tijdperk.

Eerfie Oorlog met Frankrijk. Derde Oorlog mei Engeland. Inval der Franfchen en Engelfehen.

]|_J)fi draad der Gefchiedenisfe brengt ons eindelijk tot den fchrikiijkften en gevaarlijkften-Oorlog, door dit Gemeenebest ooit gevoerd. Naa tot het hoogde toppunt van magt opgeklommen, de (leun van Spanje , en de balans van Europa geweest ie zijn, naa zich, en niet zonder oorzaak, beroemd te hebben als Middelaar der Vorsten en Vredemaaker , is het op het punt des ondergangs gebragt, zonder eenig middel ter verdeediging te vinden. Drie der zeven Gewesten vallen in de magt der Vijanden : de anderen worden aangevallen, of hellen tot overgave, en zijn ten prooije der jammerlijkfte verdeeldheden. Het Eeuwig EdiSt wordt vernietigd, de Prins, die 'tzelve bezwooren hadt, van zijnen Eed ontllagen: het Stadhouderfchap komt als 't ware uit de aïfche te voorfchijn met meer kragts en meer gezags dan immer: het zagraartigde Volk des aardbodems laat zich tot wreedheden vervoeren , welker naageda^tenis nog niet is uitgewischt. De Bondgenooten van het Gemeenebest fchenden de heiligde Verbonden, om 't zelve den Oorlog santedoen : de nabuurige Staaten, belang hebbende in deszelfs verdeediging, verkenen

Staat van 'tGsineenebest.

1672.

Sluiten