Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dkh. NEDERLANDEN. 231

perfoon uit. Geene Stad in de Nederlanden was 'er, of men hadt 'er hoonende enfmaadendeSchilderijen, Gedenkpenningen en Opfchriften. In den jongstverftreeken Zomer hadden zij het Regt der Vlagge, één der oudfte en onbetwistbaarfte Regten der Koningen van Engeland , gefchonden : en de onbefchaamdheid zo verre gebragt, dat men aan vreemde Hoven dit Regt als belachlijk ten toon itelde. Men kwam in ondankbaarheid tot het uiterfte , om den Engelfehen de heerfchappij der Zee te betwisten, fchoon men voortijds het een groot geluk agtte, van de Koningen van Engeland verlof ter Vischvangst te verwerven, mits het betaalen van zekere fchatting- In ftede van hem eenige voldoening te geeven, hadden de Staaten den Koning van Frankrijk tegen Engeland zoeken opteftooken. Eindelijk, men hadt zijnen Afgezant een Papier tragten ter hand te ftellen, waar in men aanboodt, voor 's Konings Schepen te ftrijken, onder beding, dat hj hier uit geen gevolg trok ten nadeele van den vrijen Handel, en de Staaten tegen Frankrijk bijftondt. Hun buitengewoon Afgezant hadt geen andere voorwaarden willen aanbieden, voor hij zijne Meesters nader zou gefchreeven hebben. — De Koning , derhalven, wanhoopende eenige vrugt te zien van die onderhandelingen, vondt zich genoodzaakt tot de wapenen te komen, en verboodt , in gevolge hier van , allen Handel met de Onderdaanen der Ferèénigde Nederlanden, Ten flot verklaarde hij , zich verO3 " pligï.

StaatsRegee-

rin 6.

Sluiten