Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si6 GESCHIEDENIS

Regee»

„ de Aarde zouden zijn. Dat, de Oorlog van die „ natuur zijnde, dat het een of't ander Yrolk moet ,9 te gronde gaan , men terftond Carthago moest „ verdelgen. —„ Wat het beginnen van den Oor„ log , zonder dien verklaard te hebben , betreft, „ hier op heeft men flegts , dat men met geen wet„ tigen Vijand te doen heeft, maar met een Volk, «,, 't welk alle Verbonden heeft verbroken , en dat

men den trouwloozen geen woord behoeft te hou„ den. Dat de Batavieren altijd de Menfchen en de

Goden hadden bedroogen : en dat deeze Meinë'es, digen vervallen waren van het liegt der Volken." Voorts haalt die Bisfchop de betwiste gevallen tusfchen de Hollanders en de Engelfehen op, den haatlijkften zin voor de eerften daar aan hegtende. Hol6ies wordt in een eerlijk Man , en de Ruiter, in

een trouwloozen Roover hervormd. Dan het

verdriet het ons, deeze war- en leugentaalaftefchrijven. Alleen nog een Baaltje der fchoone ze-

dekunde diens Bisfchops. „ Indien men het Regt 9, der Verbonden (hij wil zeggen, het Regt der Vol„ ken,} eenigzins fchondt , moet men dit doen, „ om 'er zulk eene groote vergelding uit te trekken. „ De Koning, de Smirnafche Vloot veroverd hebs, bende, zal zich door die ééne verovering kunnen „ ontflaan van alle zijne fchdden , en den Soldaas, ten, in 't vervolg van den Oorlog , hunne foldy » kunnen betaalen (*)."

De

("0 U Clerc Neder/, Cefch. III. D.

Sluiten