Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-

jlEGER-

Ri L\(i.

n8 GESCHIEDENIS

de grootfte bedaardheid van geest behoudende , de Vloot niet uit de Baay geholpen, en voor het aanileeken der Branderen behoed hadt. Hierop ving de llag aan met gelijke heftigheid van wederzijden. De Ruiter zette het op den Hertog van York aan, en noodzaakte hem het doorgeboorde Schip te verlaalaaten, zonder dat hij moed hadt, om andermaal de Ruiter te ontmoeten Capitein Jan van Brakel , door opziedenden moed vervoerd, en de nietige Wetten der Zee-krijgsörde te buireu gaande , behaalde grooten roem. 't Was , naar de gemaakte fchikking, zijn post, tegen de Roode Vlag te vegten ; doch, kans ziende, om het Schip des Graaven van Sandwich , die de Blauwe Vlag aanvoerde, aantevallen, ging hij uit zijne linie. Met een Schip van zestig (lukken en driehonderd man waagde hij den kans tegen een van honderd en vier ftukken en duizend koppen. Zonder fchieten Rrëefdé hij heen door de Schepen, die, op hem fchictende, hem zogten te doen afhouden : tegen het losbranden van Sandwich zeilde hij in, en , hem digt genaderd, gaf hij de voile laag, een deerlijk bloedbad aanrigtende Zo redtoös was het Engelsen Schip , waar bij 't zijne een Bootje fcheen, gei'ch .oten, dat Sandwich zich zou overgegeven hebben , indien van Brakel een Vlagman geweest ware. Vervolgens, het niet langer houbaar Schip met eene overlaadene Sloep verlaacer.de, zonk dezelve , en die moedige

Zeeheld verloor het leeven. Van Gend , op

de Engdfcheii inzonderheid verbitterd , om dat zij

hem

Sluiten