Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 219

hem ter voorbeeldlijke draffe gevorderd hadden, wegens het niet groeten van het Koninglijk jagt de Merlijn, bedreedt de Blauwe Vlag met het hevigst vuur; doch werd, in 't begin des flags, doorfchoo« ten. De Witt hielde zich , geduurende't gevegt, op de Bovenhut, in 't hevigst vuur: drie van zijne twaalf Helbaardieren werden aan zijne zijde doodgefchooten , en drie doodlijk gekwetst. Drie jon^ Heeren van Amfterdam , Gerard Hasselaar , Coenraad Heemskerk en Joan Beroh , gaven blijken van hunne dapperheid aan 'c hoofd van zeker aantal Matroozen, door hen uit eigen beurs aangenomen. Hasselaar betaalde dien roem met zijn leeven. De Rüiter verklaarde, dat hij wel Zeejlagen hadt bijgewoond, maar nooit in fcherper oflangduw riger gevegt geweest ware. Een Luitenant van Sanowichs gezonken Schip, voor den raiddag aan't boord van de Ruiter gebragt, kon zich niet wederhoudeu van te;zeggen : Mijn Heet ! is dat vegten ? 't Is nog geen middag, en daar is al meer gedaan dan in den jaare MDCLXVI, in alle vier de dagen: en,'savonds, naa het eindigen van den flag , alles aan 't boord befchouwd hebbende , betuigde hij, in verwondering opgetoogen : Is dat een Admiraal! Dat's een Admiraal, een Capitein , een Stuurman , een Matroos en een Soldaat; ja die Man , die Held, is dat alles te gelijk !

De Zeedag begon 's morgens ten zeven uuren, en eindigde met den nagt. Elk fchreef zich de overwinning toe, zonder dat men recht weet, wie eerst

af-

Staats* Regee»

RING.

Sluiten