Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN, zs.%

om het Land , door het verfterken der Grenzen, te dekken. De Raadpenfionaris de Witt hadt reeds van 't begin des jaars aangedrongen op het werven van manfchap, doch de verdeelde gemoederen in dat fluk niet kunnen veréénigen (*). De Algemeene Staaten maakten verfcheide fchikkingen, om de Vestingen en Bezettingen der Grensplaatzen te verfterken , bovenal Wszel, Rhijnherk , en andere meest

blootgeftelde Plaatzen. 't Was lang voorzien,

dat de Franfchen, over den Tsfel, na Utrecht zouden zoeken te komen, wanneer Holland als voor hen bloot lag. Holland werd voor zichzelven bekommerd: en het kwam in overleg , om het Gemeenebest door een zonderling redmiddel uit den nood te helpen. De Stad Keulen was , zints eenigen tijd, gelijk meermaalen , in openbaaren Oorlog geweest met haaren Aardsbisfchop. De Sraaten hadden zich van die gelegenheid bediend, om in de Stad Krijgsvolk te brengen , zo 'r heette , ter haarer verdeediging , döch met 'er daad , om den Franfchen den doortocht door deeze Stad over den Rhijn te beletten. Men raadpleegde over het verfterken dier Bezetting ; doch 'er werd niets op belloten (f). De Marquis de la Fake verzekert, in zijne Gedenkfchriften , dat, indien men den vrcegeren raad van de Witt gevolgd hadt, het Gemeenebest behouden zou geweest zijn. „ Die bekwaame Man," fchrijft

hij,

(*) Refol. Holt. 1672. bl. 22..26. 48, 118. (f) 1Ó71. bl. 5^.

Staats»

R lïGKEi. RING.

Sluiten