Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 223

deelen. De Koning voerde met den Hertog van Or. kans, zijn Broeder, en den Maarfchalk de TurenNe het gros des Legers aan. De Prins van CoNpé hadt bevel over het tweede , en de Herrog van

Luxemburg over het derde gedeelte. Het Le-

gerdeel van Turenne trok door 't Land van Luik tot Maastricht. Deeze Stad , door de Staaten rijklijk van Volk en vooiraad voorzien, liet men liegen, dewijl zij, door een langen wederftand , de Krijgsverrigtingen des Legers zou belemmerd hebben. Mazeik , een Steedje van geen!aanbelang , aan de Maas, werd ingenomen: Orfoi, de eerlte Plaats in deezen Oord, die Staatfche Bezetting in hadt, bukte naa het beleg van vijf dagen. Om fchrik in de harten te jaagen, deedt de Koning , op éénen dag, de Steden, Kleef, Burich, Wezel, Emmerik ert Rijnberk, belegeren. Deeze Plaatzen , die , in de Öotlogen met de Spanjaarden, belegeringen van maanden verduurd hadden , gaven zien , bijkans zonder eenigen wederftand te bieden , over. Rees en Deutichem volgden dat zelfde fpoor (*). De Staaten, verpligt, hun klein aantal Krijgslieden , 't welk op tweeëntwintig duizend man begroot werd , op eene menigte plaatzen te verfpreiden, konden, om deeze bezet te honden , geene niet te hulpe komen , et: geen behoorlijk Leger te Velde brengen. Tot over

maai

(*) HoU. Merc. 1671. bl.49.5p- 64. Samson , Ui/l. de Guilh Ifl. Tom. II. p. 1t5. Valkenier Verward Europa, I. D. bl. 368.430.434.

Staatsie eg kering.

Sluiten