Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-

Regle-

rikg.

Da Frat, fchen ireklicn over de Khijn.

(•) Basnage, II. p. 267.

(t) KefoL Heil. 1672. bl 40. 41. 74. 137.147.158* Q>) Wagenaar, Vaderl.Hift. XIV. bl. 39-

22,6 GESCHIEDENIS

dat die Ferraaders hun woord zullen houden! (*).

Het aantal en de fpoed deezer overwinningen veroorzaakten in Holland de hartbeklemmendfte ongerustheid. Men begon het ontwerp te beraamen, om het Land onder water te zetten, Schansfen op de toegangen aanteleggen, en het dus ongenaakbaar voor den Vijand te doen worden (f). De Raadpenflonaris de Witt vertoogde ter Vergaderinge van Holland, dat de Franfchen , van Nieuwmegen meester zijnde, ligt, door de Betuwe, in Holland, of,over den Khijn, bij Rhenen, in 't Sticht zouden kunnen rukken, wanneer Delft, 's Hage, en andere Steden voor vijandlijken aanval bloot Ronden; dat , derhalven , raadzaam was, bij tijds , 's Lands Krijgsgereedfchap en Schatkist in verzekerdheid te brengen, en best te Amfterdam , dat fterk van gelegenheid was, en de Zee voor zich hadt. Deels werd deeze verftandige raad gevolgd, en Amfterdam de bewaarplaats van 's Lands penningen (§).

De vrees van den Raadpenfionaris was niet ongegrond. Lodewijk de XIV. hadt het plan ontwor. n pen, om den Khijn overtetrekken , en zich een weg tot in 't hart des Lands te baanen. Bij alle onheilen, welken in dit rampfpoedig jaar het Gemeenebest troffen, kwam, dat de Voorzomer zeer droog, en

de

Sluiten