Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223

GESCHIEDENIS

Staats-

R.EGEE-

niNG.

de Franfche Ruiterij volgde hem. Veertig jonge Heeren, meest Edellieden, reeden vooruit, en bereikten, onder 't fchieten uit den Tooren bij het Tolhuis , eerst de overzijde. De Hollandfche Ruiters dreeven hen te rugge in het water; doch zij zelven moesten voor 't geweld des gefchuts , uit de overzijde op hen losbrandende, wijken. Veelen der Franfche Ruiterij fneuvelden in 't overtrekken , dewijl hunne Paarden, verfchrikt door 't fchieten, van de droogte afraakten. De Prins van CoNDé liet zich over de Rivier zetten , en de Voetknegten volgden over eene eindelijk nedergellagene Brug. VVirtz nam, naa een kort, doch hevig , gevegt, de wijk met de Ruiterij. Het Voetvolk , niet iri ftaat om zo ras te ontvlieden , verzogt guartier, 'tgeen de Prins . van CoNDé hun beloofde; maar de Hertog de Longueville , zijn Neef, door den wijn verhit, op dat oogenblik aankomende, loste zijn Piftool op den om lijfsgena fmeekenden Vijand , fchreeuwende : Geen (juartier voor dat Canalje ! Deeze onvoorzigtige terging deedt veel bloeds ftorten, en was doodlijk voor den doldriftigen zeiven. De Hollanders vogten wanhoopig , en de Hertog de Longueville fneuvelde in deeze ontmoeting , met veelen, die hem volgden. CoNDé liep zelfs gevaar zijns leevens, en werd door een piftoolfchoot gekwetst. Deeze was de eerfre wonde diens Helds, die zo veelvuldige keeren in de heetftc gevegten zijn leeven gewaagd hadt. Dit voorval , gevoegd bij het jammerlijk uiteinde zijns Neefs, ontüak hem in heftigen toorn , waar door hij dm

luiste

Sluiten