Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230

GESCHIEDENIS

Staats-

REGEERING.

Gelder' land door de Franfchen overheerd.

De Ftanfchen, deezen overtocht volbragt hebbende , vonden geen noemenswaardigen wederftand: het Regiment van Ailva, tenonderilandvan Wirtz gezonden , vermoeid door 't fchielijk optrekken, viel den Franfchen in handenen werd afgemaakt. De vlngtende Bollandfche Krijgsbenden geraakten herwaards en derwaards verftrooid. De Ruiterij zogt zich in Arnhem te bergen, waar de Prins van Oranje zich met het overige des Legers bevondt ,• dan hij was, dien eigen dag, genoodzaakt, deeze Stad te verlaaten, om Utrecht en Bolland te dekken. Den veertienden van Zomermaand ging Arnhem , den zestienden de Schans Knodfenburg, en Schenkenfchans, die, in vroegeren tijde , zo veel gewelds afkeerde , vijf dagen later , over aan Turenne. De Stad Doesburg, aan den Tsfel, werd door den Koning zeiven belegerd. Zij was wel verflerkt, en van eene goede Bezetting voorzien: ook fcheen ze, in 't eerst, eenigen wederftand te zullen bieden, maar de onwil der Soldaaten en 't gekerm der Vrouwen hadt, bij het eerfte vertoon eens aanvals , de overgaave ten gevolge. De Hertog van Orleans hadt intusfchen Zutphen berend. De fchrik voor eenige bomben, in de Stad geworpen, deedt de Bezetting , welke met eenige uitvallen zich te weer gelteld hadt, met de Wethouderfchap tot de overgaave beduiten (*).

De Sterktens Foorne en St. Andries, de Steden

Thiel,

(») Ment. de Guiche, p.398. 413. Valkenier, I. D. 471.476.496.408.508. Bijlage, 870.901.

Sluiten