Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s32 GESCHIEDENIS

Staats-

regeerjng.

De Franfchen bepiagtiyenWaarden, en komen te Mui den.

deelden Utrecht te zwak, orn verdeedigd te kunnen worden, en het van meer gewigts, de Grenzen van Holland te bewaaren, om den Vijand het indringen tot het hart van den Staat te beletten. De Prins gehoorzaamde aan dit bevel, en doeg zich op vijf bijzondere toegangen na Holland neder. Hij zelve betrok den post aan dè Nieuwerbrugge bij Bodegraave; Joan Maurits van Nasfau bezette Muiden; de Veldmaarfchalk Wirtz Gornichein ; de Graaf van HootiNE legerde zich aan de Goejanverwellen Sluis; en de Markgraaf de Louvigny te Schoonhoven (*> Dus waren alle Plaatzen buiten dien kring als aaii de Franfchen overgegeeven. De Markgraaf de Rociieport vermeesterde Wageningen, Rhenen, Wijk te Duurftede en Amersfoort. De Staaten wagtten niet langer de aankomst der vijandlijke Legermagtaf; maar, op de tijding van het aannaderen , verzogten zij terftond vrije hoede. Hij zondt uit de laatstgemelde Stad eenig Krijgsvolk , om Na ar den , eene Stad in Holland, opteëifchen: en het werd, zonoer eenig Verdrag, door de beevende Regeenng en Bezetting binnengelaaten. —- Men verhaalt, dat veertien Moeskoppers van Naarden , op roof uitgegaan , en tot voor de Poorten van Muiden gekomen zijnde, aangezien wierden als Voorloopers van het Franfche Leger, en.dat de Wethouderfchap hun de Sleutels der Stad gaf. Onderwijle haalde eene

Dienst-

(*) Valkenier , I. D. bi. 620. 627. 631. Zie ook Tegenw. Staat van Utrecht, bl. 138.

Sluiten