Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatj» Regeering.

Lodewijk de XIV. te Utrecht.

238 GESCHIEDENIS

wijl vertoonde zich de Markgraaf de Rochefort voor de Stad : hij voldeedt aan 't verzoek, om het Leger buiten om te laaten trekken , mits men hem met honderd man binnen ontving : hij tradt in 't Stadhuis , waar hem de Sleutels der Stad ter hand gefield wierden. De Koning weigerde de verzogte vrije hoede aan 't Gewest te verkenen : en begeerde, dat men zich aan hem,als Overwinnaar, onderwierp. Zij bedongen, tegen de gevorderde onderwerping , behoudenis van Godsdienst, Regeering en Voorregten; als mede, dat het Gewest aan geenen bijzonderen Heer zou gefchonken, en begreepen worden in 't Verdrag, 't welk de Koning

met de Algemeene Staaten zou mogen fluiten.

Montfeort weinig dagen laater ingenomen zijnde? was geheel het Sticht in Frankrijks magt.

Lodewijk de XIV, altoos haakende na gelegenheden , om zich te vertoonen , Wilde zijne intreede te Utrecht doen. De Markgraaf de Rochefort bleef buiten leggen, terwijl de Koning met zijne Lijfwagt binnen kwam. De Staatfche Officieren bragt men in de Kerken, en de Soldaaten trokken op de Bolwerken. De Koning reedt tusfchen deir Hertog van Orleans en dien van Monmouth (*). Het is eene algemeene en van hand tot hand overgereikte vertelling, dat Lodewijk de XIV. binnen Utrecht beangst wierd , als hij, langs de kanten der Gragt, de

Schoof.

(*) Basnage, II. p. 235. Holl. Merc. 1672, bl. 105. Jegenw. Staat van Utrecht, bl. 140.

Sluiten