Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

h1ng.

Krijgsraad, om alle de ferèénigde Cewes' ten te overheerei;.

trecht en Overijsfel, reeds waren te ondergebragt, en Holland aangevallen was , terwijl Friesland en Groningen blootgefteld fcheenen voor den eerden aanvaller , hieldt Lodewijk de XIV, zo men wil > geheel doordronken van den voorfpoëd zijner wapenen, een Krijgsraad, om te overleggen, welke middelen de gefchiktften zouden zijn tot het verzekeren en vermeerderen zijner overwinningen. Tur.enne en CoNDé (temden voor het ontmantelen der meeste Piaatzen , naar gelange men met het inneemen vor» derde, naardemaal zij het Leger verzwakten door het aantal der manfehap , noodig daar in bezetting te laaten ; doch zijn geliefde Staatsdienaar Louvois, uit den aait trots , en gaarne Bevelhebberfchappen uitdeeiende , kantte zich hier fterk tegen. Hij beweerde, dat zwakke Gewesten , door fchrik aangegreepen, geen noemenswaardigen Wederftand zouden bieden ; dat de Keizer en de andere Vorsten des Duit fchen Rijks al té zeer Voor zijne Majefteit bedugt waren, om het ooit in de gedagten te neemen zijne ontwerpen tegenteftreeven, dat,daarenboven, de verRerkte Plaatzen en de Bezettingen altoos noodig zouden zijn, om het Volk in pligt én onderdaanigheid te houden. De Koning volgde dén laatften raad, zo wonder (trookende met zijne heerschzugti-

ge oogmerken. De Prins van CoNDé ftelde

voor, zesduizend Ruiters met vollen ren na Amfterdam te zenden , om die Stad te vermeesteren, terWijl de algemeene ontfleltenis nog de gemoederen vetvulde, en hun geen tijd te geeven, omtotbedaa-

ren

Sluiten